மாலை நேரம் - Maalai neyram

மாலை நேரம் அவள் மயக்கும் புன்னகை ,
இதயம் தொடும் காதல் ,
என்னை பிரிந்து போகும் அவள் சொல்லும் வார்த்தை
"நாளை பார்க்கலாம்".

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free