சட்டை

மழையில் அவளுடன் நனையும் பொழுது
நனைந்தது என் சட்டை மட்டும், நனையாமல் என் இதயம்

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free