சட்டை

மழையில் அவளுடன் நனையும் பொழுது
நனைந்தது என் சட்டை மட்டும், நனையாமல் என் இதயம்

Popular posts from this blog

பெண்மை - penmai

love kavithai sms in english

En alagu Kavithai nee