கார்கில் போர்-war

கார்கில் போரில் வெற்றி கொண்டேன்,
உன் கண்களுடன் போரிட்டு தோற்க துனிந்தேன்.

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free