குற்றம்

என் இதய புறா அவள் இதய சிறையில் .
குற்றம்: "அவள் இதழ் காயம் ஆன காரணம் அதனால்".

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free