தேனீ

இன்று தேனீகளின் அணிவகுப்பு,
அந்த பூ(அவள்) இன்று பூத்தனால் (பிறந்தநாள்)

Popular posts from this blog

பெண்மை - penmai

love kavithai sms in english

En alagu Kavithai nee