தேனீ

இன்று தேனீகளின் அணிவகுப்பு,
அந்த பூ(அவள்) இன்று பூத்தனால் (பிறந்தநாள்)

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free