பூதம்

பூதமாக வந்தாயடி என் இதயம் விலுங்க,
என் இதயம் உன்னிடம் தொலைந்த காரணத்தால்
எடுத்துகொள்வாய என் "இதழ்களை"

Popular posts from this blog

பெண்மை - penmai

love kavithai sms in english

En alagu Kavithai nee