பூதம்

பூதமாக வந்தாயடி என் இதயம் விலுங்க,
என் இதயம் உன்னிடம் தொலைந்த காரணத்தால்
எடுத்துகொள்வாய என் "இதழ்களை"

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free