அல்லி பூ

அல்லி பூ என் அருகில் அமர்ந்து இறுக்க
நான் அறியவில்லை அதன் வாசம்,
அறிந்தது அதன் இதழ் ஈரம்
"முத்தங்களில்"

Popular posts from this blog

பெண்மை - penmai

love kavithai sms in english

En alagu Kavithai nee