அல்லி பூ

அல்லி பூ என் அருகில் அமர்ந்து இறுக்க
நான் அறியவில்லை அதன் வாசம்,
அறிந்தது அதன் இதழ் ஈரம்
"முத்தங்களில்"

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free