பறக்கும் முத்தம்

நான் துரத்தில் இருந்தாலும்
என்னை தொடும் அவள் கொடுத்த
"பறக்கும் முத்தம் "

Popular posts from this blog

பெண்மை - penmai

love kavithai sms in english

En alagu Kavithai nee