பறக்கும் முத்தம்

நான் துரத்தில் இருந்தாலும்
என்னை தொடும் அவள் கொடுத்த
"பறக்கும் முத்தம் "

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free