பிடிக்காமல் போனது-pidikamal ponathu

வெளிச்சம் எனக்கு பிடிக்காமல் போனது
அவளுடன் நான் இருந்த அந்த இரவு முதல்


Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free