இரவு-iravu

நானும் அவளும் இருக்கும் இரவு தடித்தால்,
வெடித்தது அவள் உதடு

Popular posts from this blog

பெண்மை - penmai

love kavithai sms in english

En alagu Kavithai nee