இரவு-iravu

நானும் அவளும் இருக்கும் இரவு தடித்தால்,
வெடித்தது அவள் உதடு

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free