மறந்திருப்பான் - maranthiruppan

கவிஞனும் அன்று பேனாவில் மை நிரப்ப மறந்திருப்பான்,
கயவனும் அன்று களவு செய்ய மறந்திருப்பான்,
காவலனும் அன்று தான் செய்யும் கடமையை மறந்திருப்பான்,
"அவலுடன் பேசி பேசி...."

Popular posts from this blog

பெண்மை - penmai

love kavithai sms in english

En alagu Kavithai nee