மறந்திருப்பான் - maranthiruppan

கவிஞனும் அன்று பேனாவில் மை நிரப்ப மறந்திருப்பான்,
கயவனும் அன்று களவு செய்ய மறந்திருப்பான்,
காவலனும் அன்று தான் செய்யும் கடமையை மறந்திருப்பான்,
"அவலுடன் பேசி பேசி...."

Popular posts from this blog

love kavithai sms in english

பெண்மை - penmai

En alagu Kavithai nee