மறந்திருப்பான் - maranthiruppan

கவிஞனும் அன்று பேனாவில் மை நிரப்ப மறந்திருப்பான்,
கயவனும் அன்று களவு செய்ய மறந்திருப்பான்,
காவலனும் அன்று தான் செய்யும் கடமையை மறந்திருப்பான்,
"அவலுடன் பேசி பேசி...."

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

2 comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free