உதட்டு ஓவியம்

அவள் ஓவியம் வரைய தொடங்கி முடிவில்
வரைந்தது அவள் உதடு மட்டும்
அதிகம் பழகிவிட்டதால் .....

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

1 comment:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free