எறும்பு

வார்த்தைகள் தடீக்கவில்லை, உதடுகள் தடித்தது
கடித்தது கட்ட எறும்பு இல்லை,
என் கட்டிலில் இருக்கும் "காதலி" எறும்பு.

Popular posts from this blog

பெண்மை - penmai

love kavithai sms in english

En alagu Kavithai nee