எறும்பு

வார்த்தைகள் தடீக்கவில்லை, உதடுகள் தடித்தது
கடித்தது கட்ட எறும்பு இல்லை,
என் கட்டிலில் இருக்கும் "காதலி" எறும்பு.

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

3 comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free